Licht is leven

Water&Light bestudeert de taal van licht die het leven aanstuurt.

Als je de golfbeweging van het licht onderzoekt, zie je de dynamiek van de natuur. Elke frequentie geeft bepaalde informatie aan zijn omgeving, maar veranderingen in de frequenties kunnen ook gevolgen hebben. Denk daarbij aan groei en bloei, maar ook het aantal bladeren, de ontwikkeling van een vrucht, de kwaliteit van de levensenergie en houdbaarheid. De mogelijkheden die de natuur ons via licht aanreikt zijn talrijk.

Wij kijken en analyseren het licht en de daarbij behorende processen niet alleen, maar kijken ook hoe we dit op een natuurlijke manier kunnen optimaliseren en welke praktische voordelen daarbij te behalen zijn. Het lichtscala dat wij onderzoeken is veel breder dan wat onze ogen waarnemen. Wij onderzoeken het visuele licht met zijn zeven kleuren, maar bekijken ook ultraviolet en infrarood met ieder spectra daarvan aan een eigen kant van het visuele licht.

Met speciale lichtgevoelige spectrometers onderzoeken wij een breed aantal golflengtes, waarbij wij analyseren wat deze golven ons te vertellen hebben. Elke golflengte geeft informatie en het geheel van deze lichtspectra geeft ons een samenhangend beeld en vertelt ons iets over de natuur en zijn omgeving.